by
on
under ,
Permalink

Datorkunskap – Internet och vad som finns där

3295626-datorspelare
Internet, det är nog enklare att säga vad som inte finns där än det som finns. Så vad finns inte? I stort sett inget, allt och ingenting samt vad du nu kan tänkas vilja hitta därimellan finns på webben. Det är därför det är viktigt att tänka på vad man gör när man är ute på internet. Idag använder vi oss av det på en nästan varje timme av det vakna dygnet. Vi lämnar då efter vad som kallas inom IT världen för “Digitala fotspår” dessa går att följa om man vet vad man ska göra samt har rätt verktyg.

Hackare är den typ av människor som oftast spårar upp olika personers digitala fotspår och utnyttjar dem för egen profitering. Det finns även de som arbetar som IT-säkerhetskonsulter genom att nyttja samma metod som hackare gör för att bryta sig in i system. Skillnaden är att dessa personer har tillstånd att få bryta sig in i system men de gör det för att laga de hål de hittar.

Internet är i slutändan ett enormt bibliotek med mycket information. Är du dock inte försiktigt så får du snabbt fel information så det gäller att vara källkritisk.