by
on
under
Permalink

Datoranvändande i skolan

tangentbord

Under 1990-talet och fram till idag har antalet datorer och användningen av datorer ökat markant. Datorer används alltmer i skolans organisation och i det pedagogiska arbetet. Många anser att det bara är bra att vi använder datorer alltmer men faktum är att det finns några negativa sidor. Besvär i nacke, skuldror, armar och händer samt ögonbesvär och huvudvärk är väldigt vanligt bland datoranvändare, oavsett ålder.

Det är inte bara så att den ökade tillgängligheten till skolans datorer skapar nya pedagogiska möjligheter utan det innebär också att nya arbetsmiljörisker introduceras in i skolmiljön. Många är oroade över den ökade datoranvändningen bland barn och ungdomar i skolan, både på fritiden och i skolan, på grund av att det har medfört ett alltmer stillasittande och mindre fysiskt liv för de flesta. Idag är det inte ovanligt att ungdomar spenderar flera timmar om dagen sittandes framför sin dator. Några saker som är viktiga att tänka på när man använder sig mycket av datorer är att ofta variera sittställning och helst växla mellan att sitta och stå. Långa sammanhängande arbetspass framför datorn bör undvikas.

Ett bra mål är att försöka lämna datorn minsta fem till tio minuter varje timme och då göra något helt annat. Ju mer tid man spenderar sittandes framför en dator desto viktigare blir det att man kompenserar detta genom att ta alla chanser som finns för att få mer vardagsmotion. Man kan t.ex. ta trapporna istället för hissen, promenera eller cykla till arbetsplatsen, gå ut och ta en nypa luft emellanåt och använd lunchen till att utföra någon form av fysisk aktivitet. Brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för många så kallade välfärdssjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt. Barn och ungdomar bör därför så tidigt som möjligt få lära sig hur viktigt det är med fysiska aktiviteter.