by
on
under
Permalink

Datorkunskap

Att använda sig av datorn till det mesta är något som de allra flesta människor i Sverige idag gör. Man betalar räkningar, läser tidningen, köper nya mobiltelefoner och hittar recept. Men vilka är de grundläggande kunskaperna man bör lära sig från första början?

Computer UserFör oss som vuxit upp med datorn som leksak och arbetsredskap är det nog för många svårt att ens minnas hur det egentligen startade. Vad som var våra första stapplande steg inom datoriserandet. För många är nog svaret att något spel var dennes steg in i datorvärlden. Vi tänkte här räkna upp några grundläggande saker att utbilda sig själv med om man är helt novis med datorn.

Manövrering

Manövrering är en stor del av det man inledningsvis måste lära sig. Det handlar dels om att lära sig manövrera en mus, att förstå vad de olika tangenterna förutom bokstäverna betyder på tangentbordet. Det handlar också till stor del att börja lära sig hitta runt när datorn startat. Vad händer när man klickar på startmenyn, vad är skrivbordet och hur skapar jag en mapp. Man behöver alltså lära sig vad allt betyder och leder för att kunna använda sig av datorns funktioner.

Nästa steg kan exempelvis vara att försöka ha någon praktisk nytta av datorn. Då kan det vara en bra idé att använda sig av ett ordbehandlingsprogram för att öva upp sin förmåga att använda tangentbordet till att skriva med. Att skriva på tangentbordet är en av de mest grundläggande kunskaperna som gör att man kan nyttja datorn till allt den ger en möjlighet till. Det är exempelvis först när man kan skriva som man kan börja nyttja datorn till sociala applikationer så som facebook och annan social media och chatt.

Efter detta så är möjligheterna oändliga. Härifrån finns det oändligt antal saker att använda datorn till och att lära sig.