by
on
under
Permalink

Projektarbete

studentUnder sin skolgång så utför man genom åren en väldans massa projekt och små forskningsprojekt, detta är något som startar redan tidigt i åldrarna. Men det första verkligt stora projektarbetet är det du kommer utföra i slutet av din gymnasieutbildning i kursen med just namnet projektarbete.

Projektarbetet är en del av kursplanen som mäter 100 poäng, alltså en kurs som är värd lika mycket som vilken annan 100 poängskurs som helst och motsvarar ett par-tre lektioner i veckan. Projektarbetet är en slags första motsvarighet till de arbeten man gör i uppsats och pm-form på högskola och universitet – men generellt i mindre strikt form givetvis. Det kan vara både något praktiskt eller en ren teoristudie. Man skulle kunna säga att arbetet är uppdelat i två delar, processdelen och redovisningsdelen.

Vi tänkte här berätta lite hur ett sådant projektarbete tar form och vad man kan tänkas göra. Det första man gör är en plan för sitt arbete – vad man nu valt ska göras alltså. För enkelhetens skull har vi valt ett ämne som utgår ifrån frågeställningen hur man sätter upp sin egen webbshop och får den att fungera. För att förenkla för sig själv så kan man utgå ifrån en mall av det som själva rapporten ska innehålla. Då får man också förklarat för sig vad det är man ska inkludera och vilka delar det är man måste gå igenom – man ska komma ihåg att arbetets mål på ett eller annat sätt är att få så säker kunskap om något som möjligt.

Man börjar med en idéskiss som följs av en projektplan, som är en slags motsvarighet till syftet i en uppsats. Där bestämmer man område för studien, vad den ska omfatta och vad den vill ta reda på – vad man ska göra. Under tiden för arbetet så för man en loggbok, den innefattar alltså den första delen av projektarbetet – processen. Där skriver man om sitt tillvägagångssätt, vad man stött på för problem, lösningar på problemen och så vidare. Om vi då fortsätter på vårt exempel med en webbshop. För att sätta upp en webbshop så behöver du ju ha en hemsida för det första. Är det ett problem att bygga en hemsida? Nästa steg kanske är att man i sin efterforskning i form av litteratur eller intervjuer får reda på att det enklaste sättet att starta en webbshop är att på sin hemsida lägga in något som kallas en färdig e-handelslösning. Detta löser problemet med hur man faktiskt får upp sin sida och möjliggör användning. Här anger man då något exempel på en e-handelslösning man funnit som passande till sitt arbete.

Notera att allt detta kan ske i teorin, du tar alltså i teorin reda på hur det kan ske i praktiken.

När du tagit dig igenom processen så är det dags för den del du redovisar det du lärt dig – slutprodukten. Har du gjort något praktiskt så visar du således upp ditt produkt som i detta fall skulle kunna vara en hemsida där du skapat en webbshop. Förutom detta så kommer du också att redovisa en sammanfattning av din arbetsprocess, varför man gjort på ett speciellt vis, reflektera över varför saker blev som de blev och se avvikelser från det man inledningsvis trodde skulle hända. Till sist också en utvärdering om exempelvis vad som gick bra och mindre bra, om man uppnått sitt syfte och besvarat sina frågeställningar och om det hela varit lärorikt.